กับดัก

Sakhalin taiga เต็มไปด้วยความประหลาดใจ หากคุณเดินเล่นในถิ่นทุรกันดารนี้คุณก็สามารถบังเอิญไปที่สถานที่ฝังศพในท้องถิ่นโดยไม่ตั้งใจได้ กองขนาดที่น่าประทับใจอัดแน่นไปด้วยใบไม้ซ่อนเกลือธรรมดาร้อยกิโลกรัมขยะปลาและสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่คาดคิด ตันเกลือในป่าแคช ใครซ่อนความดีนี้ไว้และทำไม?

อ่านเพิ่มเติม